Absolventi -> Doktorské studium

Příjmení a jméno     Téma obhájené doktorské práce
10.05.2016
Ing. Petr Kučera Využití alternativních materiálů v konstrukci pražcového podloží
 
22.10.2013
Ing. Lucie Popíková Problematika kvílivého hluku z tramvajové dopravy
 
02.07.2013
Ing. Petr Břešťovský Problematika měření únosnosti pražcového podloží pomocí rázového modulu deformace
 
13.12.2012
Ing. Aleš Suchánek Ověřování ocelových pražců Y v konstrukci železničního svršku na celostátních a regionálních tratích v České republice
 
21.06.2010
Ing. Bc. Lenka Štulíková Studie vlivu různých vstupních parametrů výpočetních postupů predikce hluku ze železniční dopravy na spolehlivost získaných hodnot
 
01.04.2008
Karl-Heinz Winter Systems of Slab Track, it's Construction, Testing and Maintenance
 
18.05.2005
Ing. Martin Lidmila Ekologické využití vedlejších energetických produktů v konstrukci pražcového podloží
 
22.02.2005
Ing. Leoš Horníček Analýza únosnosti pražcového podloží
 
18.10.1999
Ing. Milan Milták Geometrické parametry tramvajové koleje
 
14.01.1999
Ing. Tomáš Fliegel Teoretická a experimentální analýza konstrukce železničního svršku