Absolventi -> Magisterské studium

Příjmení a jméno Téma obhájené diplomové práce Vedoucí Oponent
2018 - zima
Kuna Aleš Návrh úseku železniční trasy rychlého spojení Praha - Liberec - st. hranice s Polskem s návrhovou rychlostí 200 km/h, variantně až 300 km/h Horníček Pinkava
Pavelková Barbora Rekonstrukce železniční tratě č. 325 v úseku žst. Štramberk (mimo) - žst. Veřovice (včetně) Břešťovský Zvěřina
Šuk Jan Napojení průmyslové zóny TRIANGLE na železniční síť Břešťovský Bonev
2017 - zima
Balabán Tomáš Zvýšení kapacity železniční tratě Praha-Smíchov - Hostivice Břešťovský Šefl
Horník Mikuláš Rekonstrukce žst. Jindřichův Hradec včetně kolejiště JHMD Břešťovský Zvěřina
Neslová Nelly Rekonstrukce železniční tratě č. 311 v úseku žst. Horní Lipová - žst. Lipová Lázně Břešťovský Kučera
Petýrek Michal Porovnání stávající a nově navrhované zkoušky nízkofrekvenční dynamické plošné tuhosti podštěrkových rohoží pro použití v ČR Horníček Jasanský
Smutek Lukáš Návrh úseku železniční trasy rychlého spojení Praha - Wroclaw s návrhovou rychlostí 250 km/h, variantně až 350 km/h Horníček Babič
2016 - zima
Bret Ondřej Experimentální analýza konstrukce pražcového podloží obsahující gumový recyklát Lidmila Vaníček
Káplová Veronika Závislost statické plošné tuhosti antivibračních rohoží z pryžového granulátu na její tloušťce Horníček Jasanský
2015 - léto
Barcalová Lucie Návrh a zhodnocení protihlukových opatření podél železniční trati v obci Cerhenice Lidmila Trávníček
Veronika Dejdarová Zhodnocení vlivu vzdálenosti nízké protihlukové clony od osy koleje na její účinnost Lidmila Urban
2015 - zima
Klíma Lukáš Technologický postup rekonstrukce železničního svršku koleje č. 1 v úseku Varín - Vrútky Břešťovský Hartmann
Kračmar Tomáš Rekonstrukce traťového úseku Česká Metuje - Teplice nad Metují - Teplice nad Metují město Břešťovský Šefl
Pilíková Eva Měření hladin akustického tlaku v okolí mostní konstrukce - obor IŽP Lidmila Lomoz
Poživil Josef Zvýšení kapacity v úseku Solnice - Rychnov - Častolovice - Týniště Horníček Stoklasa
Vlasák Radek Rekonstrukce traťového úseku Zákupy - Mimoň Kučera Hartmann
2014 - léto
Novák David Použití a efektivita výztužných a stabilizačních geomřížek uložených pod kolejové lože Horníček Jasanský
2014 - zima
Čížková Petra Analýza účinnosti nízké protihlukové clony v úseku železniční tratě Hlubočepy - Rudná - obor IŽP Štulíková Trávníček
Kovařík Václav Rekonstrukce železniční stanice Libice nad Cidlinou Břešťovský Šefl
Lojda Vít Problematika mostnic z recyklovaného plastu Lidmila Vimmrová
Morávek Martin Modernizace trati Hradec Králové hl.n. (mimo) - Týniště n.O. (mimo) Fridrich Novák
2013 - léto
Indra Matěj Využití konstrukcí zemních valů v protihlukové ochraně - obor IŽP Štulíková Trávníček
Mejvald Pavel Porovnání hodnocení hlukové situace metodami měření a predikce šíření hluku - obor IŽP Štulíková Popíková
2013 - zima
Bečvářová Barbora Multifunkční gabion v dopravním stavitelství - obor IŽP Štulíková Trávníček
2012 - léto
Jeřábková Tereza Porovnání hlučnosti provozu různých typů tramvajových vozů - obor IŽP Štulíková Penc
Pilný David Modernizace traťového úseku Praha-Čakovice - Neratovice Fridrich Šefl
Rubánko Michal Návrh technologického postupu rekonstrukce železniční stanice Konolfingen Krejčiříková Novák
Sýkora František Posouzení ekologického hlediska dalšího využití vyřazených dřevěných pražců- obor IŽP Horníček Trávníček
Šablatura Jakub Experimentální ověření recyklátu z betonových pražců v konstrukční vrstvě pražcového podloží Horníček Tyc
Verner Štěpán Rekonstrukce traťového úseku Pňovany - Vranov včetně obou železničních stanic Břešťovský Stoklasa
Voceďálek Petr Vysokorychlostní trať Praha - Sasko na území Ústeckého kraje Fridrich Babič
2012 - zima
Popík Roman Analýza změny vlastností antivibračních rohoží vyvolaná tvarem kontaktní plochy Lidmila Tyc
Provazník Petr Rekonstrukce žst. Praha-Radotín v návaznosti na polohu novostavby VRT Fridrich Veliš
Svěráková Michaela Porovnání metodik pro výpočet hluku z železniční dopravy s měřením v terénu - obor IŽP Štulíková Habásková
Urban Pavel Analýza hlukové zátěže tramvajové tratě v úseku Vítězné náměstí - Podbaba před a po rekonstrukci - obor IŽP Štulíková Habásková
Vlastníková Kateřina Ověřování pevné jízdní dráhy v provozních podmínkách SŽDC Krejčiříková Zvěřina
2011 - léto
Balcar Aleš Revitalizace trati Praha-Smíchov - Rudná u Prahy - Nučice/Hostovice Fridrich Stoklasa
Podejmová Věra Analýza využití použitých dřevěných pražců - obor IŽP Lidmila Vimrová
2011 - zima
Filip Emil Revitalizace trati Litoměřice - Louny Fridrich Stoklasa
Huml Jan Návrh modernizace železničního spojení Pardubice - Liberec Horníček Fridrich
Löffelmann Jan Modernizace trati Blovice - Plzeň Fridrich Horníček
2010 - léto
Matušková Jana Hluková studie v okolí tramvajové tratě na území hl. města Prahy v úseku Klamovka - Řepy - obor IŽP Štulíková Penc
Stoklasa Jan Železniční trať Praha - Brandýs nad Labem Fridrich Zobal
Vávrová Michaela A. Analýza použití stabilizovaného pryžového recyklátu v konstrukci pražcového podloží Lidmila Tyc
2010 - zima
Balážová Blanka Posouzení velikosti kontaktní plochy mezi podpražcovou podložkou a kamenivem kolejového lože Horníček Jasanský
Fadrhonc Daniel Posouzení různých variant vedení trasy železniční tratě Liberec - Česká Lípa - Děčín z hlediska hlukového zatížení obyvatelstva - obor IŽP Štulíková Habásková
Hrazdira Jan Modernizace upevnění kolejnic podzemních drah ve velkoměstech Petrtýl Dubský
Puš Daniel Hluková studie variantních řešení tramvajových tratí v Liberci z hlediska hlukového zatížení obyvatelstva - obor IŽP Špačková Ládyš
2009 - léto
Veselý Karel Posouzení konstrukce bezstykové koleje s Y-pražci Krejčiříková Hartmann
2009 - zima
Bonev Jan Optimalizace železničního spojení Liberec - Bílý Kostel nad Nisou - Rynoltice - Děčín, včetně kolejové spojky Bílý Kostel nad Nisou - Rynoltice Horníček Fridrich
Kučera Petr Studie rozvoje tramvajových tratí v oblasti Malešic Krejčiříková Orálek
Mahdal Petr Rekonstrukce žst. Všetaty a přilehlých traťových úseků Fridrich Hartmann
Peška David Porovnání variant protihlukových opatření pro vybrané typové sídelní oblasti u žel. tratí v ČR - obor IŽP Špačková Hellmuth
Stuchlý Miroslav Rekonstrukce žst. Kladno a přilehlých traťových úseků Fridrich Zobal
Zvěřina Jan Kolejový svršek tramvajové tratě v Praze se stykovanou a bezstykovou kolejí Krejčiříková Penc
2008 - léto
Rusý Adam Rekonstrukce železniční stanice Turnov Fridrich Hartmann
2008 - zima
Berdych Ondřej Železniční napojení letiště Praha-Ruzyně Krejčiříková Hartmann
Hadačová Zdeňka Integrovaný systém kolejové dopravy na Šumavě Novák Huml
Nový Jan Modernizace železniční tratě Plzeň - Domažlice v úseku Chotěšov - Holýšov Novák Babič
Tomšíček Zdeněk Technické požadavky, vlastnosti a zkoušky antivibračních rohoží Horníček Jasanský
Vacek Pavel Řešení nové železniční trati Lysá nad Labem - Vlkava Fridrich Novák
2007 - léto
Habásková Lucie Hluková studie vybraných obytných území v oblasti Havlíčkova Brodu - obor IŽP Špačková Brothánek
Hynková Alexandra Hluková studie vybraných území v okolí trati ČD Praha-Vysočany - Lysá nad Labem - obor IŽP Štulíková Polič
Plachý Zdeněk Posouzení různých variant trasy železniční rychlodráhy Praha-letiště Ruzyně - Kladno z hlediska hlukového zatížení obyvatelstva - obor IŽP Špačková Kozák
2007 - zima
Tvrdková Dagmar Modernizace traťového úseku Votice - Bystřice u Benešova Novák Tikman
2006 - zima
Břešťovský Petr Optimalizace traťového úseku Čerčany - Senohraby Novák Hartmann
Hrádek Štěpán Hodnocení účinnosti protihlukových opatření na tramvajové trati Hlubočepy - Barrandov - obor IŽP Štulíková Penc
Jelínková Lucie Hluková studie okolí železniční trati Benešov u Prahy - Strančice - obor IŽP Štulíková Kratochvílová
Šefl Vladislav Optimalizace železniční tratě Plzeň - Cheb v úseku Vranov u Stříbra - Stříbro Novák Špaček
2005 - léto
Hajná Radka Hluková studie okolí železničních tratí v oblasti Praha-Horní Počernice - Čelákovice - Lysá nad Labem - Brandýs nad Labem - obor IŽP Štulíková Kratochvílová
Navrátil Jiří Technicko-ekonomické porovnání variant obnovy (rekonstrukce) koleje s železničním svrškem s příčnými pražci s kolejí s železničním svrškem s ocelovými pražci Y Krejčiříková Hartmann
2005 - zima
Bečvář Pavel Hluková studie okolí železniční trati v Blansku - obor IŽP Špačková Kratochvílová
Brabec Viktor Hluková studie okolí železničních tratí v Kolíně - obor IŽP Špačková Rozsíval
Trčková Ludmila Hluková studie okolí železničních tratí v Českých Budějovicích - obor IŽP Špačková Kozák
Trčková Naďa Hluková studie okolí železničních tratí ve Veselí nad Lužnicí - obor IŽP Špačková Kozák
2004 - léto
Bláhová Petra Hluková studie okolí železniční trati IV. koridoru ČD v Říčanech - obor IŽP Špačková Huml
Grossmann Miroslav, Bc. Preference tramvajové dopravy v Praze - obor IŽP Špačková Penc
Kolařík Jiří Hluková studie okolí železničních tratí ČD v Ústí nad Labem - obor IŽP Špačková Stoss
Najman Martin Návrh nového napojení železniční trati od Nymburka jako součást železničního spojení Praha - Liberec, s vedením trasy přes centrum města Novák Hartmann
Sobotková Radka Optimalizace traťového úseku Praha-Hostivař - Strančice Horníček Babič
2004 - zima
Bednář Josef Modernizace železniční stanice Mohelnice a přilehlého traťového úseku Novák Babič
Bejčková Vladislava Hluková studie okolí železniční trati III. koridoru ČD v Rokycanech - obor IŽP Špačková Stoss
Hanušová Petra Hluková studie okolí železniční trati I. koridoru ČD v úseku Praha-Bubeneč - Kralupy - obor IŽP Špačková Kozák
Jann Václav Hluková studie okolí železniční trati III. koridoru ČD v úseku Zbiroh - Rokycany - obor IŽP Špačková Rozsíval
Šíf Michal Modernizace železniční trati Plzeň - Cheb v úseku Lipová u Chebu (včetně) - Cheb (mimo) Milták Huml
Štulíková Lenka Hluková studie okolí železniční trati III. koridoru ČD v úseku Černošice - Srbsko - obor IŽP Špačková Pejša
2003 - zima
Hejral Jan Integrovaný systém kolejové dopravy v Euroregionu Nisa Novák Penc
Holoubková Anna Vliv dopravy na životní prostředí (se zaměřením na kolejovou dopravu) - obor IŽP Špačková Kratochvílová
Jareš Dominik Rekonstrukce žst. Turnov Novák Tikman
Koďousová Martina Aplikace geosyntetických materiálů v konstrukci železničního spodku při modernizaci tratí ČD - obor IŽP Krejčiříková Huml
Nosek Jan Modernizace žst. Ústí nad Orlicí a přilehlého traťového úseku Milták Hartmann
Novák Pavel Optimalizace železniční trati Praha-Bubeneč - Kralupy nad Vltavou v úseku zast. Žalov - žst. Libčice Plechatý Babič
Šimůnková Monika Šíření hluku z železniční dopravy v přírodním prostředí - obor IŽP Špačková Rohon
Šindelka Bohuslav Hluková studie okolí železniční trati I. koridoru ČD v úseku Praha-Libeň - Praha-Klánovice - obor IŽP Špačková Liberko
Šremer Antonín Optimalizace železniční trati Praha - České Velenice v úseku Čerčany - Benešov, včetně úprav (poloperonizace) žst. Čerčany - Benešov Krejčiříková Huml
Štíbrová Lenka Vývoj aktustické situace na sídlišti Ďáblice - obor IŽP Špačková Kozák
2002 - léto
Trešl Ondřej Modernizace železniční trati Praha - Plzeň - státní hranice SRN v úseku Praha-Radotín - Zadní Třebaň Novák Šabach
2002 - zima
Štufka František Modernizace tratě Chotýčany - Veselí nad Lužnicí Špačková Faltus
2001 - léto
Langrová  Monika Posouzení hlukových poměrů ve vybraných uličních profilech v Praze - obor IŽP Špačková
 
2001 - zima
Frost Robert Modernizace žel. trati Praha - Plzeň v úseku Zdice - Zbiroh pro vyšší rychlost včetně úprav žst. Hořovice a Zbiroh Krejčiříková Babič
Göpfert Ondřej Modernizace žst. Rokycany a přilehlého traťového úseku Kubát Faltus
Hodek Petr Modernizace žel. trati Praha - Plzeň v úseku Zbiroh - Rokycany pro vyšší rychlost včetně úprav žst. Kařízek a Holoubkov Novák Hřebačka
Laube Tomáš Modernizace žel. trati České Velenice - Praha v úseku Senohraby - Benešov pro vyšší rychlost včetně úprav žst. Čerčany Špačková Veliš
Smetáček Jan Modernizace žel. trati Praha - Plzeň v úseku Rokycany - Plzeň pro vyšší rychlost včetně úprav žst. Chrást u Plzně Tyc Hartmann
Šafář Marek Modernizace žel. trati České Velenice - Praha v úseku Uhříněves - Senohraby pro vyšší rychlost včetně úprav žst. Říčany, Stránčice Plechatý Šabach
2000 - zima
Zemánek Jan Modernizace žel. stanice Zdice Kubát Huml
1999 - léto
Bartoňová Markéta Modernizace žel. trati Praha - Horní Dvořiště v úseku České Budějovice - Chotýčany Fliegel Krameš
Orálek Kamil Studie řešení tramvajové trati Hostivař - Petrovice Krejčiříková Bezdíček
1999 - zima
Horníček Leoš Návrh rekonstrukce žst. Choceň a přilehlého traťového úseku Kubát Syrový
Hromádková Ilona Posouzení hlukových poměrů na modernizované koridorové trati Ústí nad Orlicí včetně navrhovaných protihlukových opatření - obor IŽP    
Hůla Petr Modernizace žel. trati Praha - Plzeň v úseku Zbiroh - Rokycany a posouzení jejího vlivu za životní prostředí - obor IŽP Krejčiříková
Paleček Marek Studie rozvoje sítě tramvajových tratí ve městech Liberec a Jablonec nad Nisou Fridrich Bláha
1998 - léto
Macháček Petr Rekonstrukce žst. Veselí nad Lužnicí a přilehlého traťového úseku Špačková Hartman
Matoušek Michal Návrh stavebních a dopravních opatření pro zlepšení provozu a organizace příměstské dopravy v žel. uzlu Ústí nad Labem Veliš Šabach
1998 - zima
Faltus Petr Modernizace žel. trati České Velenice - Praha v úseku zast. Majdalena - Veselí nad Lužnicí pro rychlost 120, 140, 160 km.h-1 včetně úprav žst. Třeboň a Lomnice n. L. Krejčiříková  
Fifka Marek Modernizace žel. trati České Velenice - Praha v úseku Veselí nad. Lužnicí - Tábor pro rychlost 120, 140, 160 km.h-1 včetně úprav žst. Planá n. L. a Soběslav    
Hofmanová Lucie Návrh železniční rychlodráhy Praha - Kladno pro příměstskou dopravu v úseku Praha-Bubny - letiště Ruzyně (Hostivice) a posouzení jejího vlivu na životní prostředí - obor IŽP Fliegel  
Kučera Robert Modernizace žel. trati České Velenice - Praha v úseku České Velenice - zast. Majdalena pro rychlost 120, 140, 160 km.h-1 včetně úprav žst. Nová Ves n. L., Suchdol n. L., Chlum u Třeboně Fliegel  
Lidmila Martin Modernizace žel. trati Děčín - Praha v úseku Děčín - Ústí nad Labem a posouzení jejího vlivu na životní prostředí - obor IŽP Veliš Hřebačka
Štěpánková Jitka Návrh železniční rychlodráhy Praha - Kladno pro příměstskou dopravu v úseku Hostivice - Kladno-město a posouzení jejího vlivu na životní prostředí - obor IŽP Kubát  
1997 - léto
Marčíková Vladimíra Studie řešení tramvajové dopravy v Praze 8 Tyc Jeřábek
Mynář Jan Ekologické aspekty konstrukce tramvajových tratí v sídlech a regionech Krejčiříková Huml
Petrásek Adam Modernizace žel. trati Pardubice - Hradec Králové Špačková Babič
1997 - zima
Fridrich Karel Aplikace nových projekčních a konstukčních prvků při modernizaci tratí ČD Krejčiříková
Mátl Tomáš Modernizace trati Tábor - Praha v úseku Střezimíř - Olbramovice včetně úprav žst Olbramovice, Votice 
Penc Miroslav Návrh trasy žel. rychlodráhy Praha-letiště - Kladno v úseku žst. Praha Masarykovo nádr. - letiště Ruzyně (Hostivice) Kubát
Prosický Marek Modernizace žel. trati České Velenice - Praha v úseku Tábor - Střezimíř včetně úprav žst. Střezimíř, Chotoviny Fliegel
Semerád Petr Analýza vlivu materiálových a tvarových vlastností pryží v upevnění železniční kolejnice Fliegel
1996
Hamplová Markéta Návrh trasy žel. rychlodráhy Praha-letiště - Kladno v úseku Hostivice - žst. Kladno - centum Kladna Kubát
Hroudová Blanka Posouzení negativních účinků železniční dopravy na životní prostředí
Nováková Eva Modernizace žel. trati Tábor - Praha v úseku Říčany - Praha-Vršovice včetně úprav žst. Praha-Hostivař, Říčany Špačková
Vejsada Martin Modernizace žel. trati Tábor - Praha v úseku Benešov - Čtyřkoly včetně rekonstrukce žst. Čerčany Špačková
1995
Čapková Daniela Studie VRT Praha - Česká Třebová v traťovém úseku Kolín - Pardubice
Ďurček Jan Studie VRT Praha - Česká Třebová v traťovém úseku Praha - Kolín Tyc
Horák Pavel Návrh rekonstrukce žst. Pardubice a přilehlého traťového úseku Špačková
Kaluš Tomáš Modernizace železniční trati Tábor - Praha v úseku Čtyřkoly - Říčany včetně úprav žst. Stránčice a Senohraby Špačková
Krejčí Tomáš Modernizace železniční trati Praha - Turnov s využitím programu Markétka
Krsek Miroslav Modernizace železniční trati Praha - Turnov s využitím programu Markétka
Volejník Marek Návrh trasy železniční rychlodráhy Praha-letiště - Kladno v úseku Praha-Dejvice - letiště (Hostivice) Kubát
Zemek Lukáš Modernizace železniční trati Tábor - Praha v úseku Olbramovice - Benešov včetně úprav žst. Bystřice, Benešov
1994
Veliš Miroslav Zvýšení rychlosti na traťovém úseku žst. Chotoviny - zast. Mezno
Záruba Richard Zvýšení rychlosti na traťovém úseku Praha-Vršovice - Benešov Krejčiříková
1993
Babič Michal Návrh přestavby žst. Praha-Masarykovo nádraží pro příměstskou dopravu Novák
Bobek Miroslav Využití výpočetní techniky při návrhu kolejových zhlaví
Horák Martin Návrh rekonstrukce žst. Olbramkostel  Špačková
Kameník Stanislav Návrh studie vysokorychlostní trati Praha - Česká Třebová
Kvirenc Martin Rekonstrukce žst. Ústí nad Orlicí
Nádraský Ondřej Návrh rekonstrukce žst. Hodonice
Švec Karel Sledování napjatosti v bezstykové koleji
Vaško Pavel Posouzení technických parametrů VRT
1992
Basler Miroslav Návrh rekonstrukce žst. Napajedla
Krajsa Přemysl Zvýšení rychlosti na traťovém úseku žst. Zdice - žst. Hořovice
Mařík Karel Návrh rekonstrukce žst. Hrušky
Mencl Zdeněk Optimalizace směrového vedení železniční trasy
Vazač Matouš Upevnění kolejnic k dřevěným pražcům
Vlach Pavel Měření dynamických účinků vozidel na konstrukci železničních svršku
Tóthová Klaudia Zdvoukolejnění traťového úseku žst. Kozolupy - žst. Pňovany
1991
Buřič Miroslav Návrh přeložky tramvajové trati v Liberci
Danielová Eva Experimentální ověřování zahraničních typů upevnění
Hanzlíček Jindřich Návrh žst.Nová Ves u Českých Budějovic
Novák Miroslav Návrh rekonstrukce žst. Holýšov
Trnka Jan Zvýšení rychlosti na vybraném traťovém úseku trati Benešov - Tábor
Vašendová Alice Návrh vysokorychlostní trati Praha - Pardubice
Venzara Jaroslav Návrh traťového úseku Třeboň - Jindřichův Hradec
1990
Čihák Jan Zvýšení rychlosti na traťovém úseku výhybna Tomice - Benešov
Fliegel Tomáš Analýza dynamických účinků na kolej
Kubíček Petr Modernizace traťového úseku Ústí nad Orlicí - Choceň
Masopustová Martina Návrh úseku tramvajové trati v Chomutově
Mynář Zbyněk Návrh rekonstrukce a sanace zhlaví žst. Řevnice
Soukalová Ludmila Experimentální vyšetřování konstrukce upevnění
1989  
Hroníková Magdalena Ověření a vyhodnocení metodiky zjišťování vlastností bezpodkladnicového upevnění
Kasal Pavel Návrh tramvajové trati Ohrada - Palmovka
Klepl Filip Návrh rekonstrukce žst. Vejprnice
Kočárek Jiří Návrh rekonstrukce žst. Přerov - levé přednádraží
Liška Stanislav Návrh zapojení hostivické trati do osobní části Praha - Smíchov
Mach Daniel Návrh rekonstrukce žst. Brno - dolní nádraží
Míka Vladimír Návrh transcentra Jindřichův Hradec
Sequens Ivan Návrh transcentra Znojmo
Sichrovský David Návrh traťového úseku Č. Budějovice - Třeboň vč. žst. Ledenice
Švec Martin Návrh tramvajové trati Hlubočepy - Barrandov
Vopava Daniel Návrh transcentra Ružomberok
   
1988  
Aška Karel Návrh rekonstrukce žst. Praha - Braník
Bukva Miroslav Návrh rekonstrukce žst. Krupá
Fojta Petr Návrh zapojení hostivické trati do osobní části žst. Praha - Smíchov
Hejlová Blanka Návrh kolejového naojení stavební základny a rekonstrukce žst. Rudná
Hlůžek Jiří Návrh rekonstrukce žst. Brno - dolní nádraží
Hubka Miroslav Konstrukce a experimentální vyšetření bezpodkladnicového upevnění
Kaplan Petr Návrh kontejnerového terminálu Praha - Malešice
Koška Karel Návrh rekonstrukce vršovického zhlaví vjezdové skupiny ONJ
Nejedlá Jana Návrh rekonstrukce žst. Praha - Dejvice I. varianta
Školníková Ivana Návrh rekonstrukce žst. Popelín a přilehlého traťového úseku
Štěpán Michal Optimalizace návrhu konstrukce pražcového podloží
Štěpánková Petra Návrh tramvajové trati Hlubočepy - Barrandov
Trubač Miloš Návrh rekonstrukce žst. Lichkov
Vůjtěch Petr Návrh úseku tramvajové trati v Modřanech
   
1987  
Andršt Vít Návrh rekonstrukce žst. Praha - Dejvice (II. var.)
Haltmar Tomáš Návrh rekonstrukce žst. Kardašova Řečice a přilehlého traťového úseku
Hobzík Richard Návrh rekonstrukce žst. Dolní Lipka
Hrdlička Jan Experimentální vyšetřování bezpodkladnicového upevnění kolejnic na bet. pražec
Měšťák Milan Návrh úseku tramvaj. trati v Modřanech - II. var.
Sattková Ivana Návrh úseku tramvaj. trati v Modřanech - I. var.
Slavíček Tomáš Návrh rekonstrukce žst. Doudleby nad Orlicí
Školník Lubomír Návrh rekonstrukce žst. Kostelec nad Orlicí
Zajíc Vladimír Návrh rekonstrukce žst. Domažlice
   
1986  
Frantl Jan Návrh rekonstrukce žst. Dolní Lipka
Hanousek Jiří Návrh rekonstrukce žst. Kostelec nad Orlicí
Hlom Lubomír Návrh rekonstrukce kájovského zhlaví žst. Český Krumlov
Hrach Karel Návrh rekonstrukce žst. Domažlice
Hulínský Petr Návrh tramvajové trati Motol - Řepy
Hulla Michal Návrh rekonstrukce žst. Doudleby nadOrlicí
Kalčík Jiří Návrh rekonstrukce žst. Kájov (komplex. rekonstrukce trať. úseku na trati Č. Budějovice - Kájov)
Kubát Pavek Návrh rekonstrukce žst. Praha - Dejvice
Mihalčík Igor Návrh provizorních úprav kolejiště žst. Praha - hlavní nádraží
Němec Ondřej Experimentální vyšetřování kolejnic. styku
Růžička Jan Návrh kolejiště depa metra Zličín
Večeřová Jarmila Návrh rekonstrukce žst. Vamberk
Zíková Jitka Návrh rekonstrukce žst. Unhošť
   
1985  
Abel Jan Návrh přeložky žel. trati Žatec - Chomutov
Blažek Martin Návrh rekonstrukce žst. Písek
Chytka Radim Návrh přeložky želez. trati Žatec - Chomutov - část 2 výhybna Vadkovice-Kadaň
Jonáš Jan Návrh rekonstrukce žst. Kardašova Řečice a přilehlého trať. úseku
Karel Jaroslav Návrh rekonstrukce žst. Jihlávka a přilehlého trať. úseku
Pomykáček Ivan Návrh rekonstrukce žst. Popelín a přilehlého trať. úseku
Riedl Daniel Návrh tramvajové trati Motol - Řepy
Říha Petr Návrh rekonstrukce žst. Doňov a přilehlého trať. úseku
Sedmík Václav Návrh rekonstrukce žst. Dívčice
Šebesta Boris Návrh rekonstrukce plzeňského zhlaví třídícího nádraží Beroun
Štencl Leoš Návrh rekonstrukce žst. Unhošť
Tvrzník Jan Návrh rekonstrukce žst. Jarošov n. N. a přilehlého trať.úseku
Vacek Přemysl Návrh rekonstrukce žst. Děčín - Prostřední Žleb
Veverka Petr Návrh rekonstrukce žst. Počátky-Žirovnice a přilehlého trať. úseku
   
1984  
Barnetová Blanka Návrh rekonstrukce žst. Hluboká n. Vlt.
Bělohlávek Jiří Návrh kolejiště depa metra Zličín (Třebonice)
Havlík Daniel Návrh přeložky želez. trati Žatec - Chomutov
Huráb Igor Návrh tramvajové trati Motol - Řepy
Kremer Václav Návrh rekonstrukce náklad. nádraží Praha-Žižkov
Kusý Milan Návrh rekonstrukce žst. Unhošť
Říha Vladimír Návrh rekonstrukce žst. Bakov n. Jiz.
Šafrata Karel Návrh rekonstrukce žst. Dívčice
   
1983  
Býšek Josef Návrh 1. úseku tramvajové trati Motol - Řepy
Číža Petr Návrh zdvoukolejnění traťového úseku Potštejn - Letohrad
Drbal Jaromír Návrh rekonstrukce staničního zhlaví kolejiště v žst. Cheb
Halama Miroslav Návrh rekonstrukce žst. Jihlávka a přilehlého traťového úseku
Hlaváč Richard Návrh přeložky železniční trati Praha-Braník - Praha-Modřany
Hlinka Vladimír Návrh nákladového nádraží Mladá Boleslav
Hons Richard Návrh rekonstrukce žst. Doňov a přilehlého traťového úseku
Kalivoda Pavel Návrh objezdu železničního uzlu Česká Třebová
Klimeš Josef Návrh rekonstrukce žst. Bakov n. Jiz.
Mastný Jan Návrh 2. úseku tramvajové trati Motol-Řepy
Novák Petr Návrh rekonstrukce žst. Dívčice
Obermann Jindřich Návrh rekonstrukce žst. Zliv
Pelechová Jitka Návrh rekonstrukce žst. Hluboká n. Vlt.-Zámostí
Ptáček Ivo Návrh konstrukce kolejového křížení tramvajové trati
Razák Roman Návrh rekonstrukce žst. Kladno
Šimánek Vojtěch Návrh rekonstrukce žst. Kardašova Řečice a přilehl. trať. úseku
   
1982  
Dalkarakis Dimosthenis Návrh spojovacích kolejí mezi žst. Hostivař a žst. Vršovice
Drbal Jaromír Návrh rekonstrukce zhlaví žst. Česká Třebová
Horváth Jan Zvýšení výkonnosti trati Čičenice - Týn n. Vlt.
Chládek Ondřej Návrh rekonstrukce žst. Písek
Ivanko Jan Návrh usměrněných odjezdů z třídícího nádraží Praha Vršovice
Janoušová Daniela Pražská zhlaví ONS
Novák Richard Rekonstrukce vjezd. zhlaví vjezd. skupiny a návrh deponovací skupiny v ONJ
Souček Miroslav Návrh přeložky žel. trati Praha-Braník - Praha-Modřany
Svoboda Václav Zdvoukolejení trati Milíkov - Ošelín
Štědronský Petr Rekonstrukce žst. J. Hradec
Voldřich František Zdvoukolejení trati Ošelín - Brod n.Tichou
Voldřichová Marcela Návrh zavlečkování V. Meziříčí
   
1981  
Cedrych Alexandr Rekonstrukce žst. Planá u Mariánských Lázní
Dudák Lubomír Návrh tramvajové trati Trojská - Podbaba
Hadrava Miloslav Rekonstrukce žst. Jihlava-město
Herout Tomáš Vedení kolejí příměstské dopravy přes žst. Praha-hlavní nádraží
Kacerovský Jiří Návrh vlečkového areálu Horní Slavkov
Kapoun Miloš Návrh překladiště volně loženého cementu v žst. Vejprnice
Kotlík Bohumil Návrh spojovací koleje mezi žst. Praha-Hostivař a žst. Praha-Vršovice, třídící nádraží
Kouřík Libor Zdvoukolejnění traťového úseku výh. Milíkov - žst. Ošelín
Machovec Ivan Zdvoukolejnění traťového úseku žst. Ošelín - výhybna Brod n. T.
Malyszová Jarmila Rekonstrukce zhlaví žst. Česká Třebová (třídící nádraží) část I.
Pírko Jaromír Rekonstrukce žst. Světec
Pokorný Jan Návrh rekonstrukce žst. Ošelín
Strnad Miroslav Rekonstrukce žst. Neratovice
Sýkora Jan Zvýšení únosnosti železniční trati technickými textiliemi
Vočadlo Josef Zavlečkování dolu ve slánské pánvi
   
1980  
Beran Leoš Rekonstrukce žst. Bakov n. Jizerou
Beranová Hana Rekonstrukce žst. Mladá Boleslav
Dvořáková Renata Návrh a posouzení tramvajových tratí na velkoplošných panelech
Finkous Petr Rekonstrukce žst. Liberec
Hubáček Pavel Rekonstrukce žst. Louny
Jirkovský Petr Rekonstrukce žst. Stará Paka
Klier Jiří Rekonstrukce žst. Neratovice
Koudelka Milan Návrh vlečkového areálu Horní Slavkov
Krejčová Marcela Studie kolejového řešení příměst. dopravy v žst. Praha-Vršovice
Kučera Milan Rekonstrukce žst. Světec
Neužil Miloš Návrh kolejiště depa metra Třebonice - II. varianta
Nitkulinec Emil Výpočet konstrukce želez. trati metodou konečných prvků
Nolč Karel Návrh kolejiště depa metra Třebonice - I. varianta
Plíšek Jarolír Studie zřízení nákl. nádraží pro průmysl. oblast Slaný
Pustějovský Svatopluk Návrh předávacího kolejiště vleček Praha-Hostivař
Vašátko Jiří Návrh rekonstrukce vjezd. skupiny seřaď. nádraží Praha-Vršovice
   
1979  
Bém Stanislav Rekonstrukce žst. Choceň
Kadlíček Hvězdoslav Rekonstrukce žst. Kralupy n. Vlt.
Mejda Vít Rekonstrukce seřaďovacího nádraží Kolín
Nepomucká Marie Rekonstrukce osob. nádraží Kolín
Novák Jaroslav Zdvoukolejnění trati Lípová-Dolní Žandov, rekonstrukce plzeň. zhlaví žst. Lípová
Novák Jiří Použití vyřazených pražců z předpj. betonu pro zdi
Pavel Jan Rekonstrukce žst. Vraňany
Pavlá Josef Rekonstrukce osobního nádraží Havlíčkův Brod
Růžička Michal Rekonstrukce brněnského zhlaví žst. Havlíčkův Brod
Růžičková Dana Rekonstrukce žst. Turnov
Říha Vladimír Zdvoukolejnění trati Kynžvart - Mar. Lázně, rekonstrukce žst. Kynžvart
Schneider Antonín Rekonstrukce žst. Kynžvart
Sirotiuk Miroslav Rekonstrukce žst. Jihlava-město
Spilka Pavel Rekonstrukce žst. Jihlava-město
Troch Erazim Prodloužení žst. Soběslav
Vasilenko Ladislav Zdvoukolejnění trati Dolní Žandov - Kynžvart, rekonstrukce žst. Žandov
   
1978  
Bače Jan Rekonstrukce žst. Libice n. Cidlinou
Cirhan Bohuslav Rekonstrukce žst. Zdice
Ingala Luděk Rekonstrukce žst. Lysá n. Labem
Jansová Nataša Návrh nového typu žel. pražce
Koblása Milan Rekonstrukce žst. Praha Jihlava
Krenk Milan Návrh - typové krytí montážní základny
Plíhal Miroslav Rekonstrukce žst. Jihlava I. var.
Pohanka Jan Rekonstrukce žst. Úvaly
Procházka Michal Rekonstrukce stanic na trati Čes. Budějovice - Horní Dvořiště
Ptáčník Jaroslav Rekonstrukce žst. Týniště n. Orlicí
Říhová Kristina Rekonstrukce žst. Kostomlaty n. L.
Samková Věra Využití bet. pražců pro stavbu srubových zdí
Svoboda Jan Rekonstrukce žst. Poděbrady
Šilhan Jindřich Rekonstrukce žst. Jihlava II. var.
Tuček Karel Rekonstrukce třebovského zhlaví žst. Pardubice
Zikmund Přemysl Rekonstrukce žst. Tábor
   
1977  
Fousek Stanislav Rekonstrukce žst. Chomutov
Kubát Jaroslav Rekonstrukce zhlaví v žst. Č.Třebová IV.
Macháčková Zlata Rekonstrukce žst. Bílina
Netrval František Valašské Meziříčí I. varianta
Rusý Zdeněk Rekonstrukce žst. Světlá n. Sázavou
Sytař Jaroslav Rekonstrukce jaroměřského zhlaví v žst. Hradec Králové
Šašek Stanislav Rekonstrukce vjezd. zhlaví skupinového seřaďovacího nádraží Praha-Vršovice
Šilar Josef Rekonstrukce žst. Jaroměř
Zavrtálek Luděk Rekonstrukce pardubického zhlaví v žst. Hradec Králové
   
1976  
Balek Pavel Rekonstrukce žst. Světlá n. Sázavou a generální oprava žel. svršku
Chlad Jeroným Rekonstrukce žst. Golčův Jeníkov a gener. oprava žel. svršku
Jirsák Milan Návrh hlav. spádoviště žst. Praha-Libeň
Krejcar Milan Návrh terminálu Žižkov
Kurek Vlastimil Rekonstrukce žst. Valtice
Medek František Studie - Cheb
Nosek Zdeněk Rekonstrukce žst. Veleliby
Šon Vladimír Rekonstrukce žst. Vraňany
Uhlík Jan Rekonstrukce vjezdové skupiny odstav. nádraží Praha-jih
Uničovský Jiří Rekonstrukce žst. Zličín
Urbánek Jan Rekonstrukce žst. Jaroměřice
   
1975  
Bambula Oldřich Rekonstrukce žst. Zdice
Bastl Pavel Rekonstrukce žst. Tábor
Dubský Vladimír Rekonstrukce žel. svršku
Haiflerová Marta Rozšíření předávkového kolejiště vleček Praha - Hostivař
Hanš Oto Rekonstrukce žst. Praha-Vysočany
Hanzíková Irena Rekonstrukce žst. Praha-Hostivař var. I
Hummel Marek Rekonstrukce žel. svršku v úseku Pardubice-Kostěnice
Kappl Čestmír Obnova žel. svršku
Kovařík Ladislav  Rekonstrukce žst. Hostivař II. var.
Másílko Jaroslav Rekonstrukce žel. svršku
Růžička Vladislav Rekonstrukce žst. Rokycany
Stupja Sergej Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov
Suchan Jiří Kontejnerový terminál Jihlava - Pácov
Špaček Miloslav Rekonstrukce žst. Třebušice
Špačková Helena Návrh stromkového zhlaví třídícího nádraží
Tauchman Miloslav Kontejnerový terminál Pardubice - Svítkov
Weisner Milan Kontejnerový terminál Havlíčkův Brod
   
1974  
Drábek Vladimír Rekonstrukce žst. Hostivař
Gojda Peter Rekonstrukce žst. Prosenice a návrh terminálu I. tř.
Haupt Jiří Terminal Ústí n. Labem
Kolář Petr Rekonstrukce žst. Příbram
Novák Libor Výstavba seř. nádraží v žst. Dalovice
Plechata Rudolf Žel. st. Vysočany
Přeslička Zbyněk Rekonstrukce žst. Zdice
Saida Tomáš Rekonstrukce nákl. obvodu v Hloubětíně
Sojka Jiří Rekonstrukce žst. Tábor
Zíma Josef Rekonstrukce žst. Děčín - Žleb
Zvěřina Fratišek Rekonstrukce žst. Prosenice a návrh terminálu I. tř.
Žďárský Miroslav Rekonstrukce žst. Bubeneč
   
1973  
Halda Ladislav Rekonstrukce žst. Bakov n. Jizerou
Jakeš Jiří Rekonstrukce žst. Hostivice
Just Jiří Rekonstrukce trati Smíchov - Hostivice
Kemlink Viktor Návrh depa metra Jinonice
Krejča Vladimír Rekonstrukce žst. Hulín
Kučera Jaroslav Nová trasa Smíchov - Hostivice
Kučerová Libuše Rekonstrukce žst. Svitavy
Laube Jiří Terminal České Budějovice
Smolík Vladimír Rekonstrukce žst. Hostivař
Šimůnek Jaroslav Rekonstrukce žel. svršku
Tomášková Hana Návrh nového typu pražce z předpjatého betonu Petrtýl Hlásný
Vančura Miroslav Rekonstrukce žst. Jihlava
   
1972  
Burda Josef Návrh barrandovské spojky
Doulík Karel Třídící nádraží Turnov
Kelčevský Georgij Přeložka Chodov - Sokolov
Kočelíková Lena Výstavba nového traťového úseku Lipník - Olomouc
Kolářová Věra Žst. Smíchov - Pražské zhlaví
Maidlová Helena Žst. Prachatice
Peperný Dalibor Rekonstrukce žst. Bakov
Trkovský Tomáš Rekonstrukce žst. Rokycany
Stieber Marian Rekonstrukce žst. Svitavy
Svoboda Jindřich Výstavba trať. spojky Křižanov - Jihlava
Šanovec Jan Rekonstrukce žst. Jihlava
Šott Jan Žst. Smíchov - Plzeňské zhlaví
Tikman Pavel Výstavba trať. spojky Dobrovín - Sázava
Valek Vít Rekonstrukce žst. Hostivice
Votánek Pavel Rekonstrukce žst. Hulín
Žák Michal Rekonstrukce žst. Smíchov
   
1971  
Friedrich Vladimír Obnova žel. svršku
Hemer Miloš Rekonstrukce žst. Zdice
Horáček Antonín Rekonstrukce žst. Chrást
Kasnerová Olga Předelektrizační úpravy žst. Zbiroh
Kořínek Miroslav Sanace žel. spodku ve st. Stránčice
Kučera Josef Rekonstrukce žst. Rokycany
Kykal Jan Návrh provizorního terminalu II. tř.v žst. Hostivař
Novák Ivan Rekonstrukce železniční stanice Praha-Smíchov
Rezek Jan Sanace žel. spodku
Scharf Karel Obnova Smíchov - Hlubočepy
Šolar Pavel Terminal I. tř.
Špilar Jan Rekonstrukce žst. Hostivice
Tomáš Vít Rekonstrukce žel. uzlu Smíchov
Vojíř Jaroslav Rekonstrukce žst. Svitavy
Weilguny Viktor Přestupní žel. stanice
   
1970  
Vaňková Hana Nová konstrukce železničního svršku
   
1969  
Zeman Pavel Studie zvýšení výkonnosti trati Benešov - Praha
   
1966  
Fuchs V. Návrh konstrukce spojitého uložení jednoduché výhybky
Líznerová Marta Rekonstrukce žst. Vysočany
Pokorný Jiří Odstavné nádraží - Sever
Trejtnarová Věra Traťová spojka Krupá - Rakovník. Rekonstrukce žst. Krupá
   
1965  
Hnízdil J., Hejda J. Okružní dráha - Praha