Věda a výzkum -> Fond rozvoje vysokých škol

FOND ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL
 
FRC 123-F1b  
Tvorba nového předmětu Rail Traffic and Environment
Příjemce: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra železničních staveb
Řešitel: Ing. Bc. Lenka Štulíková, Ph.D.
Doba řešení: 2012
 
FRVŠ 2035-G1  
Zajištění digitálních mapových podkladů a tvorba zadání pro výuku trasování železničních tratí
Příjemce: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra železničních staveb
Řešitel: Ing. Petr Kučera
Doba řešení: 2011
 
FRVŠ 663-F1/a  
Inovace předmětů zaměřených na výuku městské kolejové dopravy
Příjemce: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra železničních staveb
Řešitel: Ing. Bc. Lenka Štulíková
Doba řešení: 2010
   
FRV 170/G1  
Inovace předmětu Nové konstrukce železničních staveb
Příjemce: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra železničních staveb
Řešitel: Ing. Dagmar Tvrdková
Doba řešení: 2008