Věda a výzkum -> Národní grantové a programové projekty

NÁRODNÍ GRANTOVÉ A PROGRAMOVÉ PROJEKTY
 
FV30153
Vývoj pasportizačního a monitorovacího systému pro správu geotechnických rizik
Příjemce: STRIX Chomutov, a.s.
Řešitel: Dušan Dufka
Další příjemce: Česká geologická služba
Řešitel: Ing. Petr Kycl
Další příjemce: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra železničních staveb
Řešitel: Ing. Martin Lidmila, Ph.D.
Doba řešení: 2018 - 2021
 
FV10506
Výzkum a vývoj mobilní ochranné a balistické bariéry tvořené
Příjemce: STRIX Chomutov, a.s.
Řešitel: Dušan Dufka
Další příjemce: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra železničních staveb
Řešitel: Ing. Martin Lidmila, Ph.D.
Další příjemce: PREFA KOMPOZITY,a.s.
Řešitel: Ing. Jan Prokeš, Ph.D.
Doba řešení: 2016 - 2019
 
FV10505
Inteligentní kompozitní kotevní prvek
Příjemce: STRIX Chomutov, a.s.
Řešitel: Dušan Dufka
Další příjemce: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra železničních staveb
Řešitel: Ing. Martin Lidmila, Ph.D.
Další příjemce: PREFA KOMPOZITY,a.s.
Řešitel: Ing. Jan Prokeš, Ph.D.
Další příjemce: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
Řešitel: doc. Ing. Lumír Miča, Ph.D.
Doba řešení: 2016 - 2019
 
TA04030889
Provozní diagnostika kvalitativních ukazatelů koleje železničních tratí měřením její prostorové deformace
Příjemce: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Řešitel: doc. Ing. Zdeněk Hřebíček, CSc.
Další příjemce: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra železničních staveb
Řešitel: doc. Ing. Hana Krejčiříková, CSc.
Další příjemce: KOLEJCONSULT & servis, spol. s r.o.
Řešitel: Ing. Ladislav Minář CSc.
Další příjemce: Viamont DSP a.s.
Řešitel: Ing. Miroslav Hartmann
Doba řešení: 2014 - 2016
 
FR-TI4/330
Výzkum a vývoj inovativních 3D stabilizačních prvků pro ochranu svahů ohrožených erozí
Příjemce: STRIX Chomutov, a.s.
Řešitel: Dušan Dufka
Další příjemce: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra železničních staveb
Řešitel: Ing. Martin Lidmila, Ph.D.
Doba řešení: 2012 - 2015
 
FR-TI3/513
Výzkum a vývoj – systematizace a finanční optimalizace sanačních prevenčních opatření pro liniové stavby před bahnotoky – bahnokamenité proudy
Příjemce: STRIX Chomutov, a.s.
Řešitel: Jan Halla
Další příjemce: ARCADIS Geotechnika a. s.
Řešitel: Ing. Jan Novotný, CSc.
Další příjemce: SG-GEOPROJEKT, spol. s r. o.
Řešitel: Ing. Stanislav Štábl
Další příjemce: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra železničních staveb
Řešitel: Ing. Martin Lidmila, Ph.D.
Doba řešení: 2011 - 2014
 
TA01020760
Multifunkční gabion s využitím recyklovaných materiálů
Příjemce: MONTSTAV CZ s.r.o.
Řešitel: Ing. Karel Šafner
Další příjemce: Viamont DSP a.s.
Řešitel: Ing. Miroslav Hartmann
Další příjemce: DUFONEV R.C., a.s.
Řešitel: Ing. Aleš Suchánek
Další příjemce: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra železničních staveb
Řešitel: Doc. Ing. Hana Krejčiříková, CSc.
Doba řešení: 2011 - 2014
   
TA01030516
Kontinuální monitoring únosnosti pražcového podloží železničních tratí
Příjemce: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Řešitel: Doc. Ing. Zdeněk Hřebíček, CSc.
Další příjemce: KOLEJCONSULT & servis, spol. s r.o.
Řešitel: Ing. Ladislav Minář, CSc.
Další příjemce: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra železničních staveb
Řešitel: Doc. Ing. Hana Krejčiříková, CSc.
Doba řešení: 2011 - 2013
Webová stránka: http://www.cdv.cz/projekt-komon
   
TA01031297
Zvýšení kvality jízdní dráhy ve výhybkách pomocí zpružnění
Příjemce: DT - Výhybkárna a strojírna, a.s.
Řešitel: Ing. Marek Smolka
Další příjemce: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra železničních staveb
Řešitel: Doc. Ing. Hana Krejčiříková, CSc.
Další příjemce: VUT, Fakulta stavební
Řešitel: Prof. Ing. Jaroslav Smutný, Ph.D.
Doba řešení: 2011 - 2015
   
1F82A/050/910
Výzkum lehké konstrukce železničního svršku a spodku pro regionální tratě
Příjemce: INFRAM a.s.
Řešitel: Ing. Aleš Suchánek
Spolupříjemce: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra železničních staveb
Spoluřešitel: Doc. Ing. Hana Krejčiříková, CSc.
Doba řešení: 2008 - 2009
   
1F52H/052/130
Metodika přechodnostních parametrů pro konstrukci železničního spodku u tratí konvenčního transevropského systému
Příjemce: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra železničních staveb
Řešitel: Doc. Ing. Hana Krejčiříková, CSc.
Doba řešení: 2005 - 2006
 
GA103/03/0172
Experimentální a matematická analýza vícevrstvého systému železniční trati
Příjemce: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra železničních staveb
Řešitel: Doc. Ing. Hana Krejčiříková, CSc.
Spolupříjemce: Stavební geologie - Geotechnika a.s.
Spoluřešitel: Doc. Ing. Alexandr Rozsypal, CSc.
Doba řešení: 2003 - 2005
 
GA103/00/0200  
Nehomogenity železniční trati jako aspekt hodnocení její kvality
Příjemce: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra železničních staveb
Řešitel: Doc. Ing. Hana Krejčiříková, CSc.
Spolupříjemce: Komerční železniční výzkum, spol. s r.o.
Spoluřešitel: Ing. Josef Turek, CSc.
Doba řešení: 2000 - 2002