Věda a výzkum -> Interní grantové/studentské projekty ČVUT

INTERNÍ GRANTOVÉ/STUDENTSKÉ PROJEKTY ČVUT
   
SGS17/061/OHK1/1T/11  
Měření a vyhodnocení absolutního svislého posunu měřící desky při provádění rázové zatěžovací zkoušky
Příjemce: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra železničních staveb
Řešitel: Ing. Ondřej Bret
Doba řešení: 2017
   
SGS17/062/OHK1/1T/11  
Ověření účinnost aplikovaných nízkých protihlukových clon
Příjemce: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra železničních staveb
Řešitel: Ing. Petra Čížková
Doba řešení: 2017
   
SGS16/056/OHK1/1T/11  
Výzkum a hodnocení aplikace nízkých protihlukových clon
Příjemce: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra železničních staveb
Řešitel: Ing. Petra Čížková
Doba řešení: 2016
   
SGS15/142/OHK1/2T/11  
Experimentální stanovení vybraných kritérií pro vývoj nového typu pražce
Příjemce: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra železničních staveb
Řešitel: Ing. Vít Lojda
Doba řešení: 2015-2016
   
SGS14/127/OHK1/2T/11  
Environmentální hodnocení nízkých protihlukových clon
Příjemce: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra železničních staveb
Řešitel: Ing. Bc. Lenka Lomoz, Ph.D.
Doba řešení: 2014-2015
   
SGS13/126/OHK1/2T/11  
Použití bezstykové koleje na úzkorozchodných tratích s oblouky malých poloměrů
Příjemce: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra železničních staveb
Řešitel: Ing. Leoš Horníček, Ph.D.
Doba řešení: 2013-2014
   
SGS13/051/OHK1/1T/11  
Vliv vybraných přísad na vlastnosti recyklovaných asfaltových směsí
Příjemce: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra železničních staveb
Řešitel: Ing. Petr Kučera
Doba řešení: 2013
   
SGS12/041/OHK1/1T/11  
Analýza vlastností recyklátů z asfaltových vozovek pro použití v konstrukci pražcového podloží
Příjemce: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra železničních staveb
Řešitel: Ing. Petr Kučera
Doba řešení: 2012
   
SGS11/112/OHK1/2T/11  
Měření pražcového podloží modifikovanou lehkou dynamickou deskou
Příjemce: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra železničních staveb
Řešitel: Ing. Leoš Horníček, Ph.D.
Doba řešení: 2011-2012
   
SGS10/031/OHK1/1T/11  
Lehká dynamická deska jako nástroj pro zjišťování únosnosti pražcového podloží a dynamických vlastností zemin
Příjemce: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra železničních staveb
Řešitel: Ing. Petr Břešťovský
Doba řešení: 2010
   
SGS10/141/OHK1/2T/11  
Optimalizace simulace kvílivého hluku v predikčním hlukovém softwaru na základě měření akustických hladin na vybraných konstrukcích tramvajových tratí v oblouku a v přímé
Příjemce: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra železničních staveb
Řešitel: Ing. Lucie Habásková
Doba řešení: 2010-2011
   
SGS10/142/OHK1/2T/11  
Experimentální návrhy a analýza chování stmelených směsí s uplatněním vedlejších produktů a alternativních pojiv v dopravním stavitelství
Příjemce: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra železničních staveb
Řešitel: Ing. Petr Kučera
Doba řešení: 2010-2011
   
SGS10/032/OHK1/1T/11  
Zkoušky vlastností upevnění používaných na tratích v ČR
Příjemce: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra železničních staveb
Řešitel: Ing. Jan Zvěřina
Doba řešení: 2010
   
CTU0801011  
Kvantifikace rozdílů hodnot hladin hluku z měření a z softwaru LimA
Příjemce: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra železničních staveb
Řešitel: Ing. Lucie Habásková
Doba řešení: 2008
   
CTU0801111  
Stanovení základních deformačních charakteristik nově vyvíjené železniční konstrukce
Příjemce: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra železničních staveb
Řešitel: Ing. Dagmar Tvrdková
Doba řešení: 2008
 
CTU0702511  
Měření vybraných vlastností antivibračních rohoží lehkou dynamickou deskou
Příjemce: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra železničních staveb
Řešitel: Ing. Petr Břešťovský
Doba řešení: 2007
 
CTU0302111 závěrečná zpráva
Databázové zpracování modulů přetvárnosti z vybraných úseků modernizovaných železničních koridorů ČD a jejich analýza
Příjemce: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra železničních staveb
Řešitel: Ing. Leoš Horníček
Doba řešení: 2003
 
CTU 300002101
Teoretická analýza vložení vrstvy o vysokém modulu přetvárnosti do konstrukce železničního spodku
Příjemce: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra železničních staveb
Řešitel: Ing. Martin Lidmila
Doba řešení: 2000
 
CTU 309803801
Stabilita konstrukce bezstykové koleje z pohledu praxe tramvajových tratí
Příjemce: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra železničních staveb
Řešitel: Ing. Milan Milták
Doba řešení: 1998
 
CTU 309803901
Akustické hodnocení konstrukce tramvajového svršku
Příjemce: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra železničních staveb
Řešitel: Ing. Helena Špačková, CSc.
Doba řešení: 1998