Věda a výzkum -> Inovační vouchery

INOVAČNÍ VOUCHERY
 
UEPRKKK201301  
Ověření možnosti využití odpadních drátků z drcení pneumatik při výrobě vláknobetonu
Příjemce: MONTSTAV CZ s.r.o.
Řešitel: Ing. Martin Lidmila, Ph.D. - ČVUT, Fakulta stavební
Doba řešení: 05-10/2013