Věda a výzkum -> Projekty 6. rámcového programu

PROJEKTY 6. RÁMCOVÉHO PROGRAMU
 
FP6-2005-Transport-4
Innovative Track Systems (INNOTRACK)
Příjemce: ČVUT, Fakulta dopravní
Řešitel: prof. Ing. Josef Jíra, CSc.
Spolupříjemce: ČVUT, Fakulta stavební
Spoluřešitel: Ing. Leoš Horníček, Ph.D.
Doba řešení: 09/2006 - 12/2009