Věda a výzkum -> Výzkumná centra

VÝZKUMNÁ CENTRA
 
TE01020168
Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu
Příjemce: ČVUT, Fakulta stavební
Řešitel: Prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.
Za katedru zodpovídá: Doc. Ing. Hana Krejčiříková, CSc.
Doba řešení: 2013 - 2019
 
1M0579
Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí
Příjemce: ČVUT, Fakulta stavební
Řešitel: Prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc.
Za katedru zodpovídá: Doc. Ing. Hana Krejčiříková, CSc.
Doba řešení: 2005 - 2011