Věda a výzkum -> Výzkumné záměry

VÝZKUMNÉ ZÁMĚRY
 
MSM 6840770001
Spolehlivost, optimalizace a trvanlivost stavebních materiálů a konstrukcí
Příjemce: ČVUT, Fakulta stavební
Řešitel: Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.
Za katedru zodpovídá: Doc. Ing. Hana Krejčiříková, CSc.
Doba řešení: 2005 - 2011
 
MSM 6840770005
Udržitelná výstavba
Příjemce: ČVUT, Fakulta stavební
Řešitel: Prof. Ing. Ivan Vaníček DIC, DrSc.
Za katedru zodpovídá: Ing. Martin Lidmila, Ph.D.
Doba řešení: 2005 - 2011
 
MSM 210000001
Funkční způsobilost a optimalizace stavebních konstrukcí
Příjemce: ČVUT, Fakulta stavební
Řešitel: Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.
Za katedru zodpovídá: Doc. Ing. Hana Krejčiříková, CSc.
Doba řešení: 1999 - 2004