Pomůcky do výuky -> DSZP

Dopravní stavby a životní prostředí

Přednáška 1

Přednáška 2

Přednáška 3

Přednáška 4

Přednáška 5

Cvičení:

Pomůcka pro 1. cvičení - oblouk

Pomůcka pro 2. cvičení - dopravní hluk

Výpočet hluku z automobilové dopravy - Manuál 2011

Metodické pokyny pro výpočet hladin hluku z dopravy