Výuka v terénu -> Harmonogram

Harmonogram výuky v terénu ze železničních staveb

Pondělí: Výpočet a vytyčení základů železničního propustku
Úterý: Zaměření stávajícího železničního oblouku
Středa: Rekonstrukce železničního oblouku
Čtvrtek: Provedení statické a rázové zatěžovací zkoušky
Návštěva muzea a pasportizace železničního svršku v zadaném úseku
Odevzdání vypracovaných úloh za skupinu
Pátek: Při splnění všech povinností udělení klasifikovaného zápočtu