Exkurze -> 18.05.2006

NOVÉ SPOJENÍ
spojení Prahy hl. n., Masarykova n., Libně, Vysočan a Holešovic

Dne 18. května 2006 se uskutečnila odborná exkurze studentů 4. ročníku v rámci předmětu EX 10 na staveniště Nového spojení v okolí Krejcárku. Studenti si v rámci exkurze prohlédli již dokončenou estakádu Krejcárek, stavbu mimoúrovňového křížení železničních tratí a řadu s tím souvisejících technicky náročných prací. Na závěr exkurze měli studenti možnost celou stavbu spatřit z deponie navršené z rubaniny dvou nově ražených tunelů.

Za uskutečnění exkurze a velmi zajímavé informace děkujeme Ing. Tomáši Havlovi.

obr1 obr2 obr3 obr4
obr5 obr6 obr7 obr8