Exkurze -> 21.03.2008

Nová trasa metra IV.C. - 2. etapa
úsek Střížkov - Ládví

Dne 21.3.2008 se konala, před uvedením nové části trasy C do plného provozu, exkurze v úseku 4C2 Střížkov - Ládví. Během exkurze studenti mohli vstoupit do tunelu mezi stanici Střížkov - Ládví, kde si na délce cca 1 km vyslechli podrobný výklad o použitém typu upevnění, způsobu stavby tunelu atd. V druhé část exkurze měli možnost podrobně si prohlédnout stanici Střížkov, včetně větracích šachet a elektroinstalace stanice. Odborný výklad byl veden panem ing. Janem Hrazdírou (Dopravní podnik - metro Praha a.s.) a ing. Pavlem Bečvářem (Metrostav a.s).

Katedra železničních staveb tímto děkuje za umožnění zajímavé exkurze firmě Metrostav a.s.,  jmenovitě ing. Pavlu Bečvářovi.

obr1 obr2 obr3 obr4
obr5 obr6 obr7 obr8
obr9 obr10 obr11 obr12
obr13 obr14 obr15 obr16
obr17 obr18