Exkurze -> 06.05.2009

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
výrobce kolejnic

Dne 6.5.2009 proběhla v rámci předmětu 137YKZE – Konstrukce železničních staveb exkurze do akciové společnosti Třinecké železárny. Studenti se seznámili s celkovým postupem výroby kolejnic a jiných ocelových výrobků. Katedra železničních staveb děkuji společnosti Třinecké železárny a.s., jmenovitě panu Stanislavu Walkovi za odborné vedení celé prohlídky a Fakultě stavební ČVUT za finanční příspěvek na dopravu.

obr1 obr2 obr3 obr4
obr5 obr6 obr7 obr8
obr9 obr10 obr11 obr12
obr13 obr14 obr15 obr16
obr17 obr18 obr19 obr20