Exkurze -> 31.10.2012

Prodloužení trasy A metra - úsek V.A
stanice Červený vrch

Dne 31.10.2012 se v rámci předmětu 137YPMK "Projektování moderních kolejových konstrukcí" uskutečnila exkurze do Informačního centra k výstavbě prodloužení linky metra A a do rozestavěné stanice metra Červený vrch. Studenti byli seznámeni s projektovou dokumentací, použitými technologiemi a dalšími zajímavými informacemi o stavbě metra. Katedra železničních staveb děkuji společnosti Metrostav a.s., jmenovitě Ing. Janu Prosrovi za velmi poutavé a erudované povídání.

obr1 obr2 obr3
obr4 obr5 obr6