Exkurze -> 11.04.2013

DT - Výhybkárna a strojírna, a.s.
výrobce výhybek a výhybkových konstrukcí

Dne 11. 4. 2013 se uskutečnila exkurze do závodu DT – Výhybkárna a strojírna, a.s., v Prostějově. Během exkurze se studenti Fakulty stavební seznámili s procesem výroby výhybek a výhybkových konstrukcí. Katedra železničních staveb děkuje společnosti DT – Výhybkárna a strojírna, a.s., jmenovitě Bc. Marii Grmelové a panu Zdeňku Dolečkovi za organizaci exkurze.

obr1 obr2 obr3 obr4
obr5 obr6 obr7 obr8
obr9