Exkurze -> 14.05.2013

ŽPSV, a.s. závod Doloplazy
výrobce betonových pražců a prvků železničního svršku a spodku

Exkurze do závodu ŽPSV, a.s. v Doloplazech, která se uskutečnila dne 14. 5. 2013, byla zaměřena zejména na výrobu předem předpjatých příčných a výhybkových pražců. Kromě pražců se v závodě vyrábí také další betonové prvky využívané v železničním stavitelství. Příkladem mohou být prvky pro konstrukci nástupišť a železničních přejezdů. Katedra železničních staveb děkuje společnosti ŽPSV, a.s., jmenovitě Ing. Mojmíru Nejezchlebovi a Ing. Liboru Culíkovi, za organizaci exkurze. Doprava na exkurzi byla financována z příspěvku Fakulty stavební.

obr1 obr2 obr3 obr4
obr5 obr6 obr7 obr8
obr9 obr10 obr11 obr12