Exkurze -> 15.10.2014

IV. tranzitní železniční koridor
úsek Horusice - Veselí nad Lužnicí

Exkurze na stavbu IV. tranzitního železničního koridoru v úseku Horusice – Veselí nad Lužnicí se konala dne 15. 10. 2014. Během exkurze se mohli studenti Fakulty stavební seznámit s postupem provádění zemních konstrukcí, staveb železničního spodku a technologií pokládky výhybek pomocí kolejového jeřábu Gottwald. Katedra železničních staveb děkuje panu Bohumilu Uhlířovi ze SŽDC, s.o., za organizaci exkurze. Doprava na exkurzi byla financována z příspěvku Fakulty stavební.

obr1 obr2 obr3 obr4
obr5 obr6 obr7 obr8
obr9 obr10 obr11 obr12