Exkurze -> 20.04.2016

Stavba železničního uzlu Plzeň

Dne 20. dubna 2016 se uskutečnila exkurze skupiny studentů předmětů Železniční stavby 1 a Realizace kolejových staveb na stavbu železničního uzlu Plzeň. Přestavba uzlu je naplánována do celkem 6 etap (jak je ukázáno na plánku níže) - exkurze byla pořádána na probíhající etapu "1. stavba", která je již v jedné ze závěrečných fází a je téměř před dokončením.

Exkurzi zprostředkovala firma Skanska a.s., která je hlavním dodavatelem stavebních prací na této etapě. Po příjezdu do Plzně následovalo představení firmy a prezentace projektu stavby, stavebních postupů a byly i ukázány a okomentovány různé neočekávané komplikace s nimiž se stavba ve svém průběhu musela vypořádat. Po občerstvení a krátkém školení o bezpečnosti následovala již část "v terénu" přímo na nádraží.

V první části byla předvedena renovace a úpravy nástupišť pro cestující, historických přístřešků a stavba podchodů. Vzhledem k velké historické i architektonické hodnotě zde dochází k repasování původních prvků zastřešení, případně výrobě replik, a na nádraží je také požadavek na žulovou dlažbu místo obvyklých betonových prvků. Pro srovnání pak bylo ukázáno i nástupiště před rekonstrukcí.

Druhá část exkurze již byla přímo na zhlaví a v upravovaném kolejišti. Kromě úpravy mostů Gambrinus a provádění izolace byl k vidění i štěrkový pluh, podbíječka a "v akci" i pokladač DESEC, který právě pokládal kolejová pole na jedné z budoucích kolejí.

Za možnost exkurze patří poděkování firmě Skanska a.s., která exkurzi nejen zajistila, ale jejíž zaměstnanci nás po stavbě ochotně provedli a odpovídali na všechny naše otázky.

obr1 obr2 obr3 obr4
obr5 obr6