Exkurze -> 01.12.2016

Vozovna Pankrác

Další exkurze roku 2016 zamířila první prosincové odpoledne do jedné ze sedmi z pražských tramvajových vozoven Dopravního podniku hl.m. Prahy, a.s. - vozovny Pankrác.

Vozovna zahájila po svém dokončení provoz v roce 1927, ve své historii zažila mimo jiné také bombardování během druhé světové války v roce 1945, rekonstrukce pro provoz vozů řady T na konci padesátých let a v letech sedmdesátých, v novém tisíciletí pak v roce 2003 přibyla zcela nová hala denního ošetření a mytí na kterou posléze navázala zatím poslední rekonstrukce kolejiště před vozovnou, zahrnující i použití zajímavé a nevšední konstrukce kolejové harfy tvořené z bezprostředně za sebou umístěných jednojazykových výměn, kde se srdcovky prolínají s žlábky následující výměny (foto 1).

Vozovna je jednou z největších v Praze, svůj domov zde v současnosti nachází na 75 moderních nízkopodlažních článkových tramvají 15T a cca 50 kratších starších vozů T3R.P určených pro noční a sólo linky. Z vozovny se - kromě před ní končících linek 18 a 53 - vypravují tramvajové vlaky také na linky 2, 3, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 24 a noční 52, 54, 55 a 56.

V rámci exkurze byli studenti předmětů YMKK, DSUP, ZE2 a další zájemci nejprve seznámeni s činností DP Praha, jeho organizační strukturou, připravovanými projekty, a historií vozovny v zasedací místnosti přímo ve vozovně (foto 2).

Následovala prohlídka hal vozovny zahájená v již zmíněné hale denního ošetření a mytí - zde byl předveden podúrovňový laserový sken profilů kol (foto 3), který kontroluje profil kol zatahujících tramvají a detekuje závady, například plochá kola. V hale bylo dále předvedeno pískové hospodářství pro zásobování tramvají pískem se zajímavou technologií vysoušení písku pomocí zmrazování a také moderní myčka tramvají (foto 4), která je v běžném provozu vždy v režimu pondělí-středa-pátek. V dalších halách byl k vidění například zvedák umožňující vyvázání podvozků všech v Praze používaných tramvají (foto 5), ze všech stran bylo možné si prohlídnout tramvaj T3R.P odstavenou po nehodě s kamionem (foto 6), vyvázané podvozky tramvaje 15T (foto 7) z revizní lávky pak byla dobře k prohlédnutí střecha tramvaje 15T (foto 8). Studentky, které byly i na předchozí exkurzi v Pražské strojírně, mohly porovnat rozdíly u vybavení střechy starších tramvají a moderní tramvaje 15T, která má značnou část elektrických zařízení umístěnou právě zde (foto 9). K vidění byly i další po nehodách mírně poškozené tramvaje 15T (foto 10), na kterých byly díky tomu k vidění mnohé bezpečnostní prvky jako například protišplh, uspořádání motorů na podvozku nebo prostor pro spřáhlo. Na závěr následovala okomentovaná prohlídka stanoviště řidiče tramvaje (foto 11) po které byla možnost si ze stanoviště zkusit tramvají zazvonit či zablikat (foto 12).

Za umožnění a spoluorganizaci exkurze děkujeme Dopravnímu podniku hlavního města Prahy a.s. Uskutečnila se zejména díky ochotě a spolupráci Ing. J. Došlého.

obr1 obr2 obr3 obr4
obr5 obr6 obr7 obr8
obr9 obr10 obr11 obr12