Exkurze -> 09.03.2017

Strojní základna fy Swietelsky Baugesellschaft m.b.H.

Dne 9. března 2017 se uskutečnila exkurze do strojní základny firmy Swietelsky Baugesellschaft m.b.H. ve Fischamendu, poblíž Vídně. Účastnili se jí společně skupiny studentů a pedagogů z Fakulty stavební ČVUT v Praze, Fakulty stavební VUT v Brně a VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín, p.o. Fakulta stavební ČVUT byla zastoupena 2 pedagogy a 14 studenty bakalářského i navazujícího magisterského studia se zájmem o kolejovou dopravu a infrastrukturu.

Účastníci exkurze si nejprve vyslechli přednášku Dipl.-Ing. Haralda Ramsbachera o zaměření a aktivitách firmy Swietelsky, doplněnou o přehled strojní mechanizace, kterou tato firma vlastní a nabízí. Následovala prohlídka po krytých i venkovních plochách areálu firmy. Přestože v den exkurze již byla většina velkých strojních mechanismů mimo areál základny, přesto bylo možné si některé zajímavé stroje podrobně prohlédnout. Za zmínku stojí zejména sanační stroj AHM 800 R, nová čistička za hlavami pražců a do výhybek FPM, stroj pro úpravu štěrkového lože se zásobníkem BDS 2000 a zásobníkové vozy MFS.

Za perfektní organizaci exkurze, zajištění dopravy a překladu velice děkujeme Mgr. Viliamu Perknovskému a Ing. Monice Balcerové z firmy Swietelsky Rail CZ s.r.o.

obr1 obr2 obr3 obr4
obr5 obr6 obr7 obr8
obr9 obr10