Bakalářské práce -> Pokyny

Pokyny a podmínky pro odevzdání bakalářské práce

Bakalářská práce musí obsahovat:

  - zadávací formulář
  - podrobné zadání
  - abstrakt a klíčová slova v českém a anglickém jazyce
  - prohlášení o samostatnosti zpracování
  - úvodní rozbor problematiky
  - řešení zadaného úkolu
  - závěrečné zhodnocení
  - seznam použité literatury

Pokyny pro vypracování:

  - vzhled desek dle předlohy
  - vzhled bakalářské práce dle předlohy
  - rozsah práce: 30-40 stran
  - velikost písma: 12
  - řádkování: 1,5
  - typ písma: Arial
  - okraje: horní 3 cm, levý 4 cm, pravý 2 cm
  - odevzdává se 1 výtisk