Diplomové práce -> Pokyny

Pokyny a podmínky pro odevzdání diplomové práce

Diplomová práce musí obsahovat:

  - zadávací formulář
  - podrobné zadání
  - abstrakt a klíčová slova v českém a anglickém jazyce
  - prohlášení o samostatnosti zpracování
  - obsah diplomové práce bude individuálně řešen s vedoucím práce
  - seznam použité literatury

Pokyny pro vypracování:

  - vzhled desek dle předlohy
  - vzhled diplomové práce dle předlohy
  - rozsah práce: individuálně řešen s vedoucím práce
  - velikost písma: 12
  - řádkování: 1,5
  - typ písma: Arial
  - okraje: horní 3 cm, levý 4 cm, pravý 2 cm
  - odevzdává se 1 výtisk