Aktuality

23.06.2017 V rámci studentské kategorie celostátní soutěže Česká dopravní stavba, technologie, inovace roku 2016 byla dne 15. 6. 2017 udělena prestižní cena rektora ČVUT v Praze našemu absolventovi Ing. Lukáši Smutkovi za jeho diplomovou práci na téma "Návrh trasy rychlého spojení Praha - Wroclaw". Gratulujeme! Více informací je k dispozici zde.
07.06.2017 Dne 22.06.2017 se na Fakultě stavební konají státní závěrečné zkoušky bakalářského studia studijního oboru Konstrukce a dopravní stavby. Obhajoby bakalářských prací se konají dne 28.06.2017.
11.04.2017 Fakultní kolo studentské soutěže SVOČ v sekci "Dopravní stavby" se bude konat v pondělí 24.4.2017 od 10 hodin na Fakutě stavební ČVUT v místnosti B 578. Více informací naleznete zde. Dále zde naleznete statut mezinárodního kola SVOČ, kterým se řídí i kolo univerzitní, a šablonu pro zpracování zprávy k přihlášení do soutěže.