Aktuality

20.06.2018 V rámci studentské kategorie celostátní soutěže Česká dopravní stavba, technologie, inovace roku 2017 byla dne 14. 6. 2018 udělena prestižní cena děkana Fakulty stavební ČVUT v Praze našemu absolventovi Ing. Aleši Kunovi za jeho diplomovou práci na téma "Návrh úseku železniční trasy rychlého spojení Praha - Liberec - st. hranice s Polskem s návrhovou rychlostí 200 km za hodinu, variantně 300 km za hodinu". Gratulujeme! Více informací je k dispozici zde.
25.05.2018 Ve dnech 20.06.2018 a 27.06.2018 se na Katedře železničních staveb konají státní závěrečné zkoušky bakalářského studia studijního oboru Konstrukce a dopravní stavby.
25.04.2018 V rámci fakultního kola studentské soutěže SVOČ v sekci "Dopravní stavby" se na děleném 1. místě umístila naše studentka Zuzana Mašková. Gratulujeme!