Úvodní strana

ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Katedra železničních staveb
Thákurova 7
166 29 Praha 6

Tel.: (+420) 224 355 460
Fax: (+420) 224 355 460
E-mail: k137@fsv.cvut.cz

Vedoucí katedry: doc. Ing. Martin Lidmila, Ph.D.

Sekretářka katedry: Bc. Olga Krahulcová, dipl. um.


© 2002-2019 Katedra železničních staveb FSv ČVUT
Náměty a připomínky posílejte na adresu webmastera.