Odkazy

Všeobecné:

České dráhy (ČD)
Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Jindřichohradecké místní dráhy, a.s.
Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID)
Dopravní podnik hlavního města Prahy, a.s.
Sdružení dopravních podniků ČR
 

Rozcestníky:

JRtrain - fotoreportáže, zprávy a zajímavosti ze světa železnice
ŽelPage - aktuality a novinky ze světa železnice
VLAK-SITE - spousta informací o železnici (koridory, vysokorychlostní doprava, předpisy, ..)
Historie železničních tratí v Čechách - zpracováno v databázi Accessu
Pražské tramvaje - informace o vozovém parku, tramvajových tratích, zařízeních, ...
K-REPORT - aktuální informace o dění na železničních koridorech ČR
METROWEB - informace o pražském metru
Atlas životního prostředí v Praze - informace, mapy
Informační server hlavního města Prahy - doprava, statistické údaje, životní prostředí
Územní plán hlavního města Prahy
Technická správa komunikací hl. m. Prahy - ročenky dopravy
www.Prejezdy.info - vše o železničních přejezdech


Railway Directory
The European Railway Server
 

Instituce, věda, výzkum, technika:

Ministerstvo dopravy ČR
Výzkumný ústav železniční, a.s.


Community Research & Development Information Service (CORDIS)
UIC-International Union of Railways
 

Periodika:

ČD pro Vás - magazín pro cestující veřejnost
Československý dopravák - dvouměsíčník o dění v městské a příměstské dopravě na území České republiky a Slovenska
Dopravní noviny - týdeník pro vnitrostátní a mezinárodní dopravu a spedici
DP-KONTAKT - měsíčník Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s.
Městská doprava
Moderní železnice - populárně-technický čtvrtletník
Nová železniční technika - čtvrtletník pro technické otázky kolejové dopravy
Pozemné komunikácie a dráhy - pololetník určený pracovníkům výzkumu, školství a praxe z oblasti dopravního stavitelství a příbuzných odborů.
Railvolution - čtvrtletník kolejové dopravy celého světa
Transactions on Transport Sciences - mezinárodní vědecký čtvrtletník
pro dopravní stavitelství
SILNICE A ŽELEZNICE - čtvrtletník o rozvoji dopravní infrastruktury
Vědeckotechnický sborník ČD a.s.
Železničář - čtrnáctideník ČD
Železničná revue - časopis o železniční dopravě a průmyslu
Železniční magazín - měsíčník o současné a modelové železnici
TRIS - databáze anotací článků o dopravě


Der Eisenbahningenieur
Eisenbahn Österreich
ETR - Eisenbahntechnische Rundschau
European Railway Review
Eurailpress
INNORAIL
International Journal of Railway Research
International Journal of Railway Technology
International Journal of Traffic and Transportation Engineering
International Railway Journal
Journal of Rail and Rapid Transit
Le Vie Du Rail
Progressive Railroading
Railway Age
Railway Gazette International
Railways Illustrated
Railway Update
RT&S - Railway Track and Structures
Regionale Schienen
Technika Transportu Szynowego
Tramways&Urban Transit
Transport rossijskoj federacii
Transportation Geotechnics
Via Libre
ŽDM - Železnye dorogi mira
 

Diskusní fóra:

Diskusní skupina časopisu K-report


The Railway Discussion Forum