Témata bakalářských prací

Témata bakalářských prací pro obor KD (aktualizováno 08.11.2017)

Témata bakalářských prací pro obor IŽP (aktualizováno 08.11.2017)


Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce:

- studijní obor Konstrukce a dopravní stavby: železniční stavby

 

Pokyny a podmínky pro odevzdání bakalářské práce

Jak psát závěrečnou práci

Dodržování etických principů při přípravě vysokoškolských závěrečných prací

Zapůjčení mapových podkladů od ČÚZK