Témata diplomových prací

Témata diplomových prací pro obor KD (aktualizováno 11.12.2018)

Témata diplomových prací pro obor IŽP (aktualizováno 11.12.2018)


Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce - obor KD

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce - obor IŽP


Pokyny a podmínky pro odevzdání diplomové práce

Jak psát závěrečnou práci

Zapůjčení mapových podkladů od ČÚZK