Témata diplomových prací

Témata diplomových prací pro obor KD (aktualizováno 21.04.2017)

Témata diplomových prací od SŽDC pro akademický rok 2017-18


Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce - obor KD

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce - obor IŽP


Pokyny a podmínky pro odevzdání diplomové práce

Jak psát závěrečnou práci

Dodržování etických principů při přípravě vysokoškolských závěrečných prací

Zapůjčení mapových podkladů od ČÚZK